падрабязны пераказ тэксту у 5 класе  全記事  管理者用
Profile

gob.ecek.xn--80adcecga8aldfxb3j.xn--p1ai

Author:gob.ecek.xn--80adcecga8aldfxb3j.xn--p1ai
падрабязны пераказ тэксту у 5 класе

Latest comments

Search form

Display RSS link.

Link

Friend request form


20170405234247

Дата: 5 сентября 2015 в 18:06, Обновлено 12 декабря в 17:09. Автор: Пузына ... Віды падпарадкавальнай сувязі слоў у словазлучэнні: дапасаванне, кіраванне, прымыканне ( 8 кл. ) .... ў 8 кл. Кантрольны падрабязны пераказ апавядальнага тэксту Забабоны нашых продкаў з элементамі разважання ( 8 кл.). 5 клас. Частка 1» (аўтары: В. П. Красней, Я. М. Лаўрэль, В. І. Несцяровіч,. Л. С . Васюкевіч, 2008 г.). У дапаможніку змешчаны планы-канспекты ўрокаў, па якіх ... 20. Урок 6. Назоўнік. Змяненне назоўніка, правапіс канчаткаў . . . . . . . 24 . Урок 7. План тэксту. Вусны і пісьмовы падрабязны пераказ тэксту па плане . Прыкладнае каляндарна-тэматычнае планаванне ўрокаў беларускай мовы ў 5 класе (I паўгоддзе). №. № старонкі. Тэма. Дата урока ў дапаможніку ... ў дапаможніку. 9 тыдзень. 25. Падрабязны пераказ тэксту. 35. 1 чвэрць. 9 тыдзень. 26. Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага па тэме «Тэкст». 35. Беларуская літаратура : вучэб. дапам. для 5-га кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання : у 2 ч. / Л. К. .... выставы ў класе « Мой ...... пераказ тэксту з выкарыстаннем сродкаў мастацкай выразнасці, праслухоўванне раздзела паэмы ў выкананні майстроў слова, выразнае чытанне 1 ... Міністэрства адукацыі. Рэспублікі Беларусь. ÁÅËÀÐÓÑÊÀß ÌÎÂÀ. ÔÀÊÓËÜÒÀÒÛ¡ÍÛß ÇÀÍßÒʲ. Л. М. Гамеза. ГРАНІ СЛОВА: АД ГУКА ДА СКАЗА. 5 КЛАС. Âó÷ýáíà-ìåòàäû÷íû ... слова з мэтай увядзення яго ў актыўны слоўнікавы запас вучняў. .... Падрабязны пераказ тэкстаў з простай мовай (з выкарыстаннем. План тэксту. Чытанне і слуханне тэкстаў, вызначэнне іх прымет, скла данне плана тэксту. Вусны і пісьмовы падрабязны пераказ тэксту па плане. .... 5—9 кл. : вучэб.-ме- тад. комплекс / Г. М. Валочка, В. У. Зелянко. — Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2010. Васюковіч, Л. С. Беларуская мова ў 5 класе : вучэб.-метад. 5. МЕТОДЫКА ВЫКЛАДАННЯ БЕЛАРУСКАЙ. ЛІТАРАТУРЫ ЯК НАВУКОВАЯ ДЫСЦЫПЛІНА. Тэарэтычныя асновы курса методыкі выкладання літаратуры . ...... сярэдніх класах: каментарый тэксту пры чытанні ў класе, пераказы. ( кароткі, падрабязны, выбарачны), творчы пераказ, вуснае моўнае маляванне ... 4) стылістычную трансфармацыю тэкстаў;. 5) рэдагаванне тэкстаў розных стыляў;. 6) канструяванне сказаў, якія маюць пэўную стылістычную афарбоўку;. 7) падрабязны пераказ тэксту пэўнага стылю;. 8) пераклад тэкстаў пэўнага стылю;. 9) стварэнне тэкстаў на адну і тую ж тэму, але ў розных стылях;. Падрабязны пісьмовы пераказ зяўляецца сродкам 1) ... 5. Высвятленне незразумелага ў змесце, тлумачэнне кантэкстуальных значэнняў незразумелых слоў. 6. Праца над зместам тэксту (тэма, асноўная думка, мікратэмы, апорныя словы). 7. ... У трэцім класе праца над падрабязным пісьмовым пераказам. 27 Врс 2017 ... Каляндарна-тэматычнае планаванне па беларускай мове ў 9 класе на 2017/ 2018 нав. год. ... Паўтарэнне вывучанага ў 5-8 класах. 4. 4. 2. Тэкст, стылі і тыпы маўлення. 1. 1. 3. Тэкст, стылі і тыпы ... Тыпы складаных сказаў. 1. 1. 8. Кантрольны падрабязны пераказ тэксту з дадатк. заданнямі. 1. Дата: 5 сентября 2015 в 18:06, Обновлено 12 декабря в 17:09. Автор: Пузына ... Віды падпарадкавальнай сувязі слоў у словазлучэнні: дапасаванне, кіраванне, прымыканне ( 8 кл. ) .... ў 8 кл. Кантрольны падрабязны пераказ апавядальнага тэксту Забабоны нашых продкаў з элементамі разважання ( 8 кл.). 5 клас. Частка 1» (аўтары: В. П. Красней, Я. М. Лаўрэль, В. І. Несцяровіч,. Л. С . Васюкевіч, 2008 г.). У дапаможніку змешчаны планы-канспекты ўрокаў, па якіх ... 20. Урок 6. Назоўнік. Змяненне назоўніка, правапіс канчаткаў . . . . . . . 24 . Урок 7. План тэксту. Вусны і пісьмовы падрабязны пераказ тэксту па плане . Прыкладнае каляндарна-тэматычнае планаванне ўрокаў беларускай мовы ў 5 класе (I паўгоддзе). №. № старонкі. Тэма. Дата урока ў дапаможніку ... ў дапаможніку. 9 тыдзень. 25. Падрабязны пераказ тэксту. 35. 1 чвэрць. 9 тыдзень. 26. Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага па тэме «Тэкст». 35. Беларуская літаратура : вучэб. дапам. для 5-га кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання : у 2 ч. / Л. К. .... выставы ў класе « Мой ...... пераказ тэксту з выкарыстаннем сродкаў мастацкай выразнасці, праслухоўванне раздзела паэмы ў выкананні майстроў слова, выразнае чытанне 1 ... Міністэрства адукацыі. Рэспублікі Беларусь. ÁÅËÀÐÓÑÊÀß ÌÎÂÀ. ÔÀÊÓËÜÒÀÒÛ¡ÍÛß ÇÀÍßÒʲ. Л. М. Гамеза. ГРАНІ СЛОВА: АД ГУКА ДА СКАЗА. 5 КЛАС. Âó÷ýáíà-ìåòàäû÷íû ... слова з мэтай увядзення яго ў актыўны слоўнікавы запас вучняў. .... Падрабязны пераказ тэкстаў з простай мовай (з выкарыстаннем. План тэксту. Чытанне і слуханне тэкстаў, вызначэнне іх прымет, скла данне плана тэксту. Вусны і пісьмовы падрабязны пераказ тэксту па плане. .... 5—9 кл. : вучэб.-ме- тад. комплекс / Г. М. Валочка, В. У. Зелянко. — Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2010. Васюковіч, Л. С. Беларуская мова ў 5 класе : вучэб.-метад.
падрабязны пераказ тэксту у 5 класе


追記を閉じる▲
Дата: 5 сентября 2015 в 18:06, Обновлено 12 декабря в 17:09. Автор: Пузына ... Віды падпарадкавальнай сувязі слоў у словазлучэнні: дапасаванне, кіраванне, прымыканне ( 8 кл. ) .... ў 8 кл. Кантрольны падрабязны пераказ апавядальнага тэксту Забабоны нашых продкаў з элементамі разважання ( 8 кл.). 5 клас. Частка 1» (аўтары: В. П. Красней, Я. М. Лаўрэль, В. І. Несцяровіч,. Л. С . Васюкевіч, 2008 г.). У дапаможніку змешчаны планы-канспекты ўрокаў, па якіх ... 20. Урок 6. Назоўнік. Змяненне назоўніка, правапіс канчаткаў . . . . . . . 24 . Урок 7. План тэксту. Вусны і пісьмовы падрабязны пераказ тэксту па плане . Прыкладнае каляндарна-тэматычнае планаванне ўрокаў беларускай мовы ў 5 класе (I паўгоддзе). №. № старонкі. Тэма. Дата урока ў дапаможніку ... ў дапаможніку. 9 тыдзень. 25. Падрабязны пераказ тэксту. 35. 1 чвэрць. 9 тыдзень. 26. Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага па тэме «Тэкст». 35. Беларуская літаратура : вучэб. дапам. для 5-га кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання : у 2 ч. / Л. К. .... выставы ў класе « Мой ...... пераказ тэксту з выкарыстаннем сродкаў мастацкай выразнасці, праслухоўванне раздзела паэмы ў выкананні майстроў слова, выразнае чытанне 1 ... Міністэрства адукацыі. Рэспублікі Беларусь. ÁÅËÀÐÓÑÊÀß ÌÎÂÀ. ÔÀÊÓËÜÒÀÒÛ¡ÍÛß ÇÀÍßÒʲ. Л. М. Гамеза. ГРАНІ СЛОВА: АД ГУКА ДА СКАЗА. 5 КЛАС. Âó÷ýáíà-ìåòàäû÷íû ... слова з мэтай увядзення яго ў актыўны слоўнікавы запас вучняў. .... Падрабязны пераказ тэкстаў з простай мовай (з выкарыстаннем. План тэксту. Чытанне і слуханне тэкстаў, вызначэнне іх прымет, скла данне плана тэксту. Вусны і пісьмовы падрабязны пераказ тэксту па плане. .... 5—9 кл. : вучэб.-ме- тад. комплекс / Г. М. Валочка, В. У. Зелянко. — Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2010. Васюковіч, Л. С. Беларуская мова ў 5 класе : вучэб.-метад. 5. МЕТОДЫКА ВЫКЛАДАННЯ БЕЛАРУСКАЙ. ЛІТАРАТУРЫ ЯК НАВУКОВАЯ ДЫСЦЫПЛІНА. Тэарэтычныя асновы курса методыкі выкладання літаратуры . ...... сярэдніх класах: каментарый тэксту пры чытанні ў класе, пераказы. ( кароткі, падрабязны, выбарачны), творчы пераказ, вуснае моўнае маляванне ... 4) стылістычную трансфармацыю тэкстаў;. 5) рэдагаванне тэкстаў розных стыляў;. 6) канструяванне сказаў, якія маюць пэўную стылістычную афарбоўку;. 7) падрабязны пераказ тэксту пэўнага стылю;. 8) пераклад тэкстаў пэўнага стылю;. 9) стварэнне тэкстаў на адну і тую ж тэму, але ў розных стылях;. Падрабязны пісьмовы пераказ зяўляецца сродкам 1) ... 5. Высвятленне незразумелага ў змесце, тлумачэнне кантэкстуальных значэнняў незразумелых слоў. 6. Праца над зместам тэксту (тэма, асноўная думка, мікратэмы, апорныя словы). 7. ... У трэцім класе праца над падрабязным пісьмовым пераказам. 27 Врс 2017 ... Каляндарна-тэматычнае планаванне па беларускай мове ў 9 класе на 2017/ 2018 нав. год. ... Паўтарэнне вывучанага ў 5-8 класах. 4. 4. 2. Тэкст, стылі і тыпы маўлення. 1. 1. 3. Тэкст, стылі і тыпы ... Тыпы складаных сказаў. 1. 1. 8. Кантрольны падрабязны пераказ тэксту з дадатк. заданнямі. 1. Дата: 5 сентября 2015 в 18:06, Обновлено 12 декабря в 17:09. Автор: Пузына ... Віды падпарадкавальнай сувязі слоў у словазлучэнні: дапасаванне, кіраванне, прымыканне ( 8 кл. ) .... ў 8 кл. Кантрольны падрабязны пераказ апавядальнага тэксту Забабоны нашых продкаў з элементамі разважання ( 8 кл.). 5 клас. Частка 1» (аўтары: В. П. Красней, Я. М. Лаўрэль, В. І. Несцяровіч,. Л. С . Васюкевіч, 2008 г.). У дапаможніку змешчаны планы-канспекты ўрокаў, па якіх ... 20. Урок 6. Назоўнік. Змяненне назоўніка, правапіс канчаткаў . . . . . . . 24 . Урок 7. План тэксту. Вусны і пісьмовы падрабязны пераказ тэксту па плане .

トラックバック
この記事のトラックバックURL
この記事へのトラックバック
 | ホーム | 
Copyright © gob.ecek.xn--80adcecga8aldfxb3j.xn--p1ai Allrights Reserved.
Template aozora29-l-js by 斎七 @ 虹のもとブログ
Photo by *05 free photo